5/5 - (2 votes)

Biuro tłumaczeń specjalizujące się w medycynie potrzebne jest szerokiemu profilowi klientów – zarówno szpitalom, pacjentom, uniwersytetom medycznym, naukowcom, jak i lekarzom praktykującym. Szeroki wachlarz usług multilingwistycznych w zakresie sztuki przekładu medycznego, proofreadingu tekstów naukowych i obróbki grafiki (DTP) od prawie dwóch dekad świadczy biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text.

Tłumaczenia dla uniwersytetów medycznych

Dla wyższych uczelni medycznych, np. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Collegium Medicum UJ, biuro tłumaczeń Best Text wielokrotnie świadczyło usługi tłumaczenia medycznych tekstów naukowych (manuskryptów, artykułów, abstraktów, posterów, prezentacji etc.).

Realizacje fundowane są z indywidualnych grantów naukowców bądź z ogólnego funduszu desygnowanego przez rektora, a dedykowanego wykonywaniu tłumaczeń przez zewnętrzne firmy tłumaczeniowe.

Proofreading tekstów medycznych – korekta native speakera j. angielskiego

Sprawdzanie poprawności językowej tekstów medycznych w języku angielskim, tj. proofreading, sprowadza się w biurze tłumaczeń specjalistycznych Best Text (link głęboki: https://besttext.pl/services/tlumaczenia-medyczne) przeważnie do korekty native speakera języka angielskiego, zwykle rodowitego Brytyjczyka. Procedura wykonywania korekt językowych treści o tematyce medycznej w biurze Best Text najczęściej polega na wprowadzaniu poprawek native speakera do treści manuskryptów naukowców będących lekarzami lub absolwentami kierunku „pielęgniarstwo”.

Te „rękopisy XXI wieku”, tj. treści stworzone pismem komputerowym, przedkładane są korektorowi tekstu celem wprowadzenia poprawek do tekstu przeznaczonego do publikacji w zagranicznym medycznym czasopiśmie naukowym. Najczęściej będzie to abstrakt (streszczenie, bezpłatne wprowadzenie do artykułu) lub cały artykuł (po angielsku full article).

Tłumacz medyczny online

Naukowcy ze stopniem lek., dra n. med., dra hab. n. med. lub tytułem prof. n. med. z rozmaitych pobudek zamawiają tłumaczenia od zewnętrznych vendorów, tj. biur tłumaczeń medycznych. Niektórzy po prostu nie znają wystarczająco dobrze języka angielskiego, by samodzielnie stworzyć treść swojej pracy naukowej w j. angielskim. Inni nie mają czasu na wykonanie tłumaczenia na j. angielski tekstu już opublikowanego w polskim naukowym czasopiśmie medycznym w języku polskim i wolą scedować tę pracę na zewnętrznego wykonawcę, np. biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text z siedzibami w Jaworznie i Warszawie.

Przeczytaj także:  Testy prędkości a gry online: Dlaczego niska latencja jest kluczowa dla wirtualnych zmagań

Profesjonalny tłumacz medyczny zatrudniony przez biuro tłumaczeń specjalistycznych wykona dla nich medyczne tłumaczenie ekspresowe wówczas, gdy recenzenci wyznaczą ograniczony czas na poprawę treści manuskryptu. Inni naukowcy, najczęściej Ci z tytułem doktora habilitowanego lub profesora medycyny, sami opisują wyniki swoich badań w pracach eksperymentalnych wraz z opracowaniem statystycznym od razu w języku angielskim, jedynie potrzebując korekty językowej native speakera, by wygładzić tekst, sprawiając, że będzie brzmiał zupełnie naturalnie w języku angielskim.

Biuro tłumaczeń specjalistycznych i redakcji medycznych tekstów naukowych

Głębszym od korekty środkiem edycji tekstu jest jego redakcja. Profesjonalna, wnikliwa redakcja tekstu medycznego przez native speakera języka angielskiego może polegać na wprowadzeniu zaawansowanych struktur gramatycznych do wersji angielskiej, typowego rejestru (np. zamiana strony czynnej na charakterystyczną dla języka angielskiego stronę bierną – passive voice), a nawet sparafrazowaniu całych zdań, by brzmiały krótko, spójnie i logicznie. Częstą przydatną zamianą jest podział długich, wielokrotnie podrzędnie złożonych, rozwlekłych zdań, struktur typowych dla języka polskiego, na kilka krótszych zdań prostych – stylu typowego dla anglosaskich publikacji naukowych. W ten sposób czytelnik nie utraci wątku i w przystępny sposób, bez nadmiernego wysiłku intelektualnego, przyswoi przekaz autora tekstu. Wszelkie poprawki do tekstu autora w biurze tłumaczeń Best Text wprowadzane są w trybie śledzenia zmian modułu sprawdzania pisowni MS Word.